Apel la o Adunare EuropeanA? privind Bunurile Colective

IniEi??iativele civice Ei??i comunitare activeazA? pentru revitalizarea bunurilor colective urbane, rurale, Ei??tiinEi??ifice Ei??i digitale Ei??i promovarea un viitor bazat pe participare democraticA?, echitate socialA? Ei??i durabilitatea mediului ambiant. AZn centrul acestor acEi??iuni ce Ei??in de bunurile publice stau relaEi??ii sociale ce aduc satisfacEi??ie Ei??i bucurie Ei??i care regenereazA? mediul nostru interpersonal Ei??i fizic. Noi renunEi??A?m la ideea cA? suntem doar indivizi consumatori interesaEi??i doar de noi Ai??nEi??ine sau Ai??n competiEi??ie pe o piaEi??A? a junglei. AZn fapt Ai??nsA?, noi ne mai considerA?m Ei??i cetA?Ei??eni grijulii, activi Ei??i cooperanEi??i, care lucreazA? Ai??ntru menEi??inerea echitA?Ei??ii Ei??i a bunA?stA?rii cartierelor, a oraEi??elor Ei??i a societA?Ei??ilor.

AZntr-o perioadA? Ai??n care instituEi??iile europene pierd susEi??inere Ei??i se regA?sesc Ai??ntr-o crizA? profundA?, noi, fiind cetA?Ei??eni europeni, ne cerem Europa Ai??napoi. Noi suntem preocupaEi??i de faptul cA? multe dintre guvernele noastre manifestA? tendinEi??a de a favoriza interesele restrA?nse ale forEi??elor de piaEi??A? dominante Ai??n loc de a se Ai??ngriji de bunurile colective ale populaEi??iei Ei??i ale planetei.

Noi suntem Ai??ngrijoraEi??i de creEi??terea inegalitA?Ei??ii Ei??i a excluziunii sociale, precum Ei??i de schimbA?rile climaterice care ne ameninEi??A? viitorul. RegretA?m privatizarea Ai??n masA? Ei??i comodificarea care deja ne-au lipsit pe mulEi??i dintre noi de bunurile colective pe care le Ai??mpA?rtA?Ei??im Ei??i care sunt esenEi??iale pentru bunA?starea noastrA? fizicA?, socialA? Ei??i culturalA? Ei??i pentru demnitatea noastrA?.

 

ExperienEi??a noastrA? privind bunurile colective

AcEi??iunile ce Ei??in de bunuri colective se referA? la o reEi??ea bazatA? pe cooperare Ei??i la iniEi??iative locale de jos Ai??n sus, care deja sunt susEi??inute de milioane de persoane Ai??n Europa Ei??i Ai??n lumea Ai??ntreagA?. Aceste iniEi??iative creeazA? sisteme ce se autogestioneazA? Ei??i care satisfac necesitA?Ei??i importante Ei??i care deseori funcEi??ioneazA? Ai??n afara pieEi??elor dominante Ei??i a programelor de stat tradiEi??ionale, propunA?nd noi structuri hibdrid.

 

Fiind adepEi??ii acestei abordA?ri:

  • Noi construim Ei??i consolidA?m comunitA?Ei??i, utilizA?nd Ei??i Ai??mpA?rtA?Ei??ind cunoEi??tinEi??e, arte, culturA?, agriculturA? Ei??i tehnologie.
  • Noi dezvoltA?m proiecte de locuinEi??e comune (co-housing), susEi??inem agricultura localA?, trA?im Ai??n sate-eco Ei??i avem infrastructuri bazate pe comunitate Ei??i deEi??inute de comunitate (ex. pentru energie, apA?, wi fi, culturA? Ei??i finanEi??are).
  • Avem grijA? de Ei??i Ai??mpreunA?, Ai??n mod colectiv, gestionA?m resursele naturale (inclusiv apa, pA?durile, seminEi??ele Ei??i animalele).
  • Noi creA?m Ei??i oferim gratuit muzicA?, imagini, programe soft, materiale educaEi??ionale, cunoEi??tiEi??e Ei??tiinEi??ife, etc.
  • Deja ne-a reuEi??it sA? punem tuturor la dispoziEi??ie anumite informaEi??ii din sectorul public, inclusiv cercetA?ri finanEi??ate din bugetul public, cunoEi??tinEi??e cu privire la sA?nA?tate Ei??i tehnologie.
  • AZncercA?m sA? facem instituEi??iile democratice deja existente sA? fie mai deschise prin intermediul unor noi instrumente de democraEi??ie participativA? Ei??i transparenEi??A?.

 

Noi solicitA?m

Noi solicitA?m oferirea resurselor Ei??i a libertA?Ei??ilor necesare pentru a crea, gestiona Ei??i susEi??ine bunurile noastre colective. Noi solicitA?m ca guvernele, locale Ei??i naEi??ionale, precum Ei??i instituEi??iile Uniunii Europene sA? faciliteze apA?rarea Ei??i sporirea bunurilor colective, eliminarea barierelor Ei??i a Ai??ngrA?dirilor, pentru a deschide uEi??ile spre participarea cetA?Ei??enilor Ei??i prioritizarea bunurilor publice Ai??n toate domeniile de politici.

Aceasta cere o schimbare a structurilor tradiEi??ionale de guvernare de sus Ai??n jos spre un proces de participare orizontalA? de luare a deciziilor Ai??n comunitate, privind proiectarea Ei??i monitorizarea tuturor formelor de bunuri publice. SolicitA?m tuturor adepEi??ilor acestei abordA?ri sA? susEi??inA? o miEi??care europeanA? care va promova solidaritatea, colaborarea, cunoEi??tinEi??ele deschise Ei??i schimbul de experienEi??A?, acestea fiind forEi??ele care apA?rA? Ei??i consolideazA? bunurile publice.

De aceea, chemA?m Ei??i deschidem invitaEi??ia de participare Ai??n cadrul unui proces participativ Ei??i incluziv european pentru dezvoltarea Ei??i gestionarea unei AdunA?ri cu privire la Bunurile Colective. AZmpreunA? putem continua dezvoltarea unei reEi??ele vibrante, grijulii Ei??i regenerative de proiecte colective care sA? dea Ai??napoi bunurile colective europene oamenilor Ei??i mediului nostru natural.

 

Omnia sunt communia!

AZnregistreazA? apelul…

buy bactrum.